Druki do pobrania

Karta Dużej Rodziny:

Druki są do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - poniżej znajduje się link do strony

 

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

 

Świadczenia Rodzinne:

 

Zaświadczenie Lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Stypendia i zasiłki szkolne:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium

 

Pomoc społeczna:

 wniosek o pomoc

 oświadczenie o stanie majątkowym

 oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną

 zaświadczenie o wynagrodzeniu

 

Za życiem:

 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

 zaświadczenie lekarskie

 

 

Czyste powietrze:

wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu     przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

klauzula RODO

 

 

 Dodatek Osłonowy 2024:

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 

 

Dodatek Węglowy:

wniosek o wypłatę dodatku węglowego

RODO

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet, gaz, olej, drewno):

wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

RODO