Artykuły

Dobry start

Rządowy Program "Dobry Start"

 

300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka.

Rząd przyjął program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na osiągane dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od osiąganego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500+" - będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 roku - online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2019 roku - drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek do pobrania ze strony ministerstwa:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Informacje o programie:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Podręcznik "Dobry start":

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11078/1/1/podrecznik_Dobry_Start_11-06.pdf

 

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061)Ochrona danych osobowych RODO